Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Brainstormen met Braeckman. Vrijdag de 13de. Bijgeloof en geneeskunde

DATUM en TIJD
Dit congres zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei 2022
Ontvangst vanaf 8.30 uur, aanvang 9.30 uur. Afsluiting om 17.00 met aansluitend een borrel met een hapje en een drankje.

DOELGROEP
Medisch specialisten, huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, medisch adviseurs, A(N)IOS en andere belangstellenden.

LOCATIE
Dit congres vindt plaats in het Muntgebouw in Utrecht.

PRIJS
De inschrijfprijs is € 495.
Voor AIOS/ANIOS geldt een speciale prijs van € 245.

ACCREDITATIE
Voor dit congres zijn 6 accreditatiepunten toegekend door het Accreditatiebureau Algemene Nascholingen (ABAN) van de KNMG onder nummer 390119.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden, zorgstelsel, etcetera. Meer informatie over het ABAN vindt u b.v. hier.
Voor vrijwel alle artsen worden door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd als vakinhoudelijke nascholingen. Wij adviseren u bij twijfel naar de actuele regelgeving bij uw eigen vereniging te informeren. Op de site van de KNMG is aangegeven:

"Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren."
(pilot-nascholing-buiten-eigen-vakgebied-omgezet-in-regulier-beleid-.htm).

Inschrijven kan hier.