Aantal collega's dat u al voorging: 129 ,

Brainstormen met Braeckman. Vrijdag de 13de. Bijgeloof en geneeskunde
-Wegens het bereiken van het maximum aantal deelnemers is de inschrijving gesloten.


DATUM en TIJD
Dit congres zal tweemaal plaatsvinden: Op dinsdag 6 en woensdag 7 juli 2021
Ontvangst vanaf 8.30 uur, aanvang 9.30 uur. Afsluiting om 17.00 met aansluitend een borrel met een hapje en een drankje.

DOELGROEP
Medisch specialisten, huisartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, medisch adviseurs, A(N)IOS en andere belangstellenden.

LOCATIE
Dit congres vindt plaats op de Mariënhof in Amersfoort.

PRIJS
De inschrijfprijs is € 495.
Voor AIOS/ANIOS geldt een speciale prijs van € 245.

ACCREDITATIE
Voor dit congres zijn 6 accreditatiepunten toegekend door het Accreditatiebureau Algemene Nascholingen (ABAN) van de KNMG onder nummer 390119.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden, zorgstelsel, etcetera. Meer informatie over het ABAN vindt u b.v. hier.
Voor vrijwel alle artsen worden door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd als vakinhoudelijke nascholingen. Wij adviseren u bij twijfel naar de actuele regelgeving bij uw eigen vereniging te informeren. Op de site van de KNMG is aangegeven:

"Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren."
(pilot-nascholing-buiten-eigen-vakgebied-omgezet-in-regulier-beleid-.htm).

Uw voorletters
Vul hier uw naam in
Dit komt op de badge en deelnemerslijst
Vul hier uw adres in
Uw postcode
Uw woonplaats
Als u geen BIGnummer heeft kunt u 11 nullen invullen
Hierop ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Geen mail ontvangen? Check de spammap.
AIOS/ANIOS kunnen deelnemen voor een gereduceerde prijs
Hier graag aangeven dat u akkoord gaat met de Algemene verkoop-, annulerings- en leveringsvoorwaarden. Deze vindt u hier.
Opmerking of eventuele extra informatie
U kunt meerdere opties invullen