Johan Braeckman
over bijgeloof en geneeskunde...

Bijgeloof en geneeskunde.

Hoe ziet deze boeiende, afwisselende en prikkelende dag eruit?

Johan Braeckman zal op deze studiedag op de hem zo kenmerkende onderhoudende wijze uitleggen en toelichten waarom bijgeloof ook in de geneeskunde op de loer ligt. Hierbij wordt gedurende de dag uw eigen bijgelovigheid op illustratieve, vermakelijke maar ook zeer confronterende wijze op de proef wordt gesteld door de beroemde Vlaamse mentalist Gili. Hij weet zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft. U zult zien hoe moeilijk het kan zijn om te onderscheiden wat medisch en wat magisch is ... Verbaas u over het alom aanwezige bijgeloof in uw vak, niet alleen bij patiënten, maar ook bij beroepsgenoten.
En vooral: leer uw eigen valkuilen kennen!

Een dag gevuld met voorbeelden en uitleg over:

  • het leggen van foute causale relaties
  • het zien van valse patronen
  • magisch denken
  • de kracht van suggestie
  • sjamanisme en bezweringen
  • het placebo- en nocebo-effect
  • essentialistisch denken….
Dit alles geïllustreerd met voorbeelden uit de (geschiedenis van) de geneeskunde & antropologisch-medische studies.

Absurde middeltjes en opvattingen
Johan Braeckman legt uit hoe het kan dat honderden onbewezen, vaak zelfs volstrekt absurde middeltjes en opvattingen in de geneeskunde zo populair zijn en blijven. Dit ondanks tal van studies die, allen samen genomen, onweerlegbaar aantonen dat er hoogstens van een placebo-effect sprake kan zijn.

Een tipje van de sluier:
Het menselijk brein is door evolutie niet ontworpen om onmiddellijk en moeiteloos te begrijpen wat de kracht is van wetenschappelijk onderzoek dat dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd en statistisch verantwoord is uitgevoerd. Die strenge criteria zijn de voorbije decennia op scherp gesteld om te vermijden dat onze subjectieve opvattingen hoger worden ingeschat dan de resultaten van objectieve studies. Mensen zijn er nu eenmaal van overtuigd dat iets waarvan ze denken het zelf te hebben ervaren, een veel groter waarheidsgehalte heeft dan om het even welke studie. Ook als zo'n studie ruim tien jaar in beslag nam, gepubliceerd is in een wetenschappelijk toptijdschrift en bevestigd wordt door meerdere vervolgstudies. Iedereen die zich ooit kritisch opstelde tegenover het alternatieve geloof kent deze repliek: “Ik nam een alternatief middeltje, en mijn klacht was verdwenen. Hoeveel meer bewijs wil je nog?” Het is zo goed als onmogelijk om aan zo iemand uit te leggen dat subjectief, anekdotisch bewijsmateriaal niet opweegt tegen wetenschappelijk correct uitgevoerde studies. Hoe slimmer zo’n believer is, hoe moeilijker de discussie. Slimme en hoger opgeleide mensen (zoals artsen!) zijn namelijk beter in staat om deze opvattingen die ze zich om onverstandige redenen eigen maakten, te verdedigen op een voor zichzelf bevredigende manier.

Waarom zijn er artsen die geloven in alternatieve geneeswijzen?
Artsen, zoals nagenoeg iedereen, zijn óók vatbaar voor bijgeloof. Zoals de consument die een alternatief middeltje neemt een verband legt tussen een vermeende oorzaak en een denkbeeldig gevolg, zo ook legt de arts een ireëel verband tussen zijn alternatief voorschrijfgedrag en de positieve feedback die hij van het merendeel van zijn patiënten krijgt.

Kom naar deze prikkelende dag over bijgeloof en geneeskunde! Laat uzelf op de proef stellen en ontdek hoe bijgelovig u bent én hoe u zich er tegen kunt wapenen.


EXTRA: Spectaculaire magische demonstraties!

Comedian-Mentalist Gili (aka Lieven Gheysen) kan zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft: dat is het vak dat mentalist Gili tot een ware kunst wist te verheffen en waarmee hij vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol belachelijk maakt. De media pikt gretig in op de kruistocht die Gili voert jegens allerhande zelfverklaarde paragnosten en helderzienden. Zijn opmerkelijke TV-passages in Comedy Casino (Canvas), Villa Vanthilt, Peter Live en vooral de wekelijkse rubriek in De Laatste Show (één), deden heel wat stof opwaaien, niet het minst in de paranormale wereld.

Ook Nederland valt voor de charmes van deze maatschappelijk geëngageerde mentalist. Spraakmakende interviews in dagbladen als Het Algemeen Dagblad, NRC.Next en Trouw loodsten Gili in drukbekeken TV-passages bij Pauw en Witteman en De Wereld Draait door (VARA). Na shows op Amsterdam Comedy Festival en Lowlands, dook Gili ook op in de Nederlandse theaters met zijn theatershow “Iedereen Paranormaal”.

Maar ook buiten de Benelux breekt Gili potten. Begin 2009 schitterde Gili in het TV-programma “Le Plus Grand Cabaret Du Monde” op France2. Deze populaire Franse TV-show haalde méér dan 10 miljoen kijkers. Nadien bleek ook de Gili-compilatie van het Magisch Vierkant op YouTube een waanzinnig succes: Frankrijk, Zwitserland en Canada gingen voor de bijl!

Gili is de nummer 1 in de wereld om geloof aan bijgeloof stevig op de proef te stellen. Maak het mee!